Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud 13. detsember 2023

Jõustumise kuupäev 13. detsember 2023

 

See Privaatsuspoliitika kirjeldab LESAAR ATELIER OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika tn 19, Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa 10613, Eesti, e-post: info@lesaar.ee, telefon: +37258125421, kuidas kogume, kasutame ja avaldame teie teavet, mida kogume teie veebisaidi kasutamisel ( https://lesaar.ee ) (edaspidi “Teenus”). Teenusele juurde pääsedes või seda kasutades nõustute oma teabe kogumise, kasutamise ja avaldamisega kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga. Kui te ei nõustu sellega, siis palun ärge pääsege ligi ega kasutage Teenust.

 

Me võime igal ajal ilma eelneva teavitamiseta muuta seda Privaatsuspoliitikat ja avaldame muudetud Privaatsuspoliitika Teenuses. Muudetud poliitika jõustub 180 päeva pärast selle avaldamist Teenuses ning teie jätkuv juurdepääs või Teenuse kasutamine pärast seda aega moodustab teie nõusoleku muudetud Privaatsuspoliitikaga. Soovitame teil seetõttu perioodiliselt seda lehte üle vaadata.

 

INFO, MIDA ME KOGUME:

Kogume ja töötleme teie kohta järgmist isiklikku teavet:

  1. Nimi
  2. E-post
  3. Mobiilinumber

 

KUIDAS KASUTAME TEIE TEAVET:

Kasutame teie kohta kogutud teavet järgmistel eesmärkidel:

  1. Turundus/Reklaam
  2. Soovituskirjad
  3. Kliendi tagasiside kogumine
  4. Toetus

Kui soovime kasutada teie teavet mõneks muuks eesmärgiks, palume teie nõusolekut ja kasutame teie teavet ainult pärast teie nõusoleku saamist ning seejärel ainult eesmärkidel, milleks nõusolek anti, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab.

 

KUIDAS JAGAME TEIE TEAVET:

Me ei edasta teie isiklikku teavet kolmandatele osapooltele teie nõusolekuta, välja arvatud piiratud asjaoludel, nagu allpool kirjeldatud:

  1. Reklaamiteenus
  2. Analüütika

Nõuame sellistelt kolmandatelt osapooltelt kasutada meile üleantud isiklikku teavet ainult selleks eesmärgiks, milleks see üle anti, ning mitte säilitada seda kauem, kui on vajalik selle eesmärgi täitmiseks.

 

Samuti võime avaldada teie isikliku teabe järgmiseks: (1) et täita asjakohaseid seadusi, määrusi, kohtumäärusi või muid õiguslikke protsesse; (2) teiega sõlmitud lepingute täitmiseks, sealhulgas käesoleva Privaatsuspoliitikaga; või (3) vastuseks nõuetele, et teie Teenuse kasutamine rikub kolmandate isikute õigusi. Kui Teenus või meie ettevõte ühineb või omandatakse teise ettevõttega, on teie teave üks varadest, mis kantakse uuele omanikule.

 

TEIE TEABE SÄILITAMINE:

Säilitame teie isikliku teabe meie juures 90 päeva kuni 2 aastat pärast kasutajakontode jäämist passiivseks või niikaua, kui see on vajalik täitmaks käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärke, milleks see koguti. Võime vajada teatud teabe säilitamist pikemateks perioodideks, näiteks vastavalt kohaldatavale seadusele aruandluse/tulemuste esitamiseks või muudel õiguspärastel põhjustel, nagu õiguste jõustamine, pettuste ennetamine jne. Jääk-anonüümset teavet ja üldist teavet, mis ei tuvasta teid (otseselt ega kaudselt), võib säilitada lõpmatult.

 

TEIE ÕIGUSED:

Sõltuvalt kohaldatavast seadusest võite omada õigust juurde pääseda, parandada või kustutada oma isikuandmeid või saada koopia oma isikuandmetest, piirata või vastuväiteid esitada aktiivsele oma andmete töötlemisele, paluda meil jagada (portida) teie isiklikku teavet teisele ettevõttele, võtta tagasi mistahes nõusolek, mille olete andnud meile oma andmete töötlemiseks, õigus esitada kaebus järelevalveasutusele ja muud õigused, mis võivad olla kohaldatavate seaduste kohaselt olulised. Nende õiguste kasutamiseks saate kirjutada meile aadressile info@lesaar.ee. Vastame teie taotlusele vastavalt kohaldatavale seadusele.

 

Palun märkige, et kui te ei luba meil koguda või töödelda vajalikke isiklikke andmeid või võtate tagasi nõusoleku samade andmete töötlemiseks vajalikeks eesmärkideks, võib juhtuda, et te ei saa juurde pääseda ega kasutada teenuseid, mille jaoks teie teavet küsiti.

 

KÜPSISED JNE.

Rohkema info saamiseks selle kohta, kuidas me neid kasutame ja teie valikute kohta seoses nende jälgimistehnoloogiatega, viidake meie küpsisepoliitikale.

 

TURVALISUS:

Teie teabe turvalisus on meile oluline ning me kasutame mõistlikke turvameetmeid, et ennetada teie teabe kadumist, väärkasutust või volitamata muutmist meie kontrolli all. Siiski, arvestades kaasnevaid riske, me ei saa garanteerida absoluutset turvalisust ning seetõttu ei saa me tagada ega anda garantiid teie poolt meile edastatud teabe turvalisusele ja teete seda omal vastutusel.

 

KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID & TEIE TEABE KASUTAMINE:

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei opereeri. Käesolev Privaatsuspoliitika ei hõlma ühegi kolmanda osapoole privaatsuspoliitikat ja teisi tavasid, sealhulgas mistahes kolmanda osapoole veebisaiti või teenust, mis võib olla kättesaadav lingi kaudu meie Teenuses. Soovitame tungivalt teil vaadata läbi iga külastatava veebisaidi privaatsuspoliitika. Meil ei ole kontrolli ega võta endale mingit vastutust mistahes kolmanda osapoole veebisaitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitika või tavade üle.

 

KAEBELAUSUNDA / ANDMEKAITSE AMETNIK:

Kui teil on küsimusi või muresid teie meie juures oleva teabe töötlemise kohta, võite saata e-kirja meie kaebuste ametnikule aadressil LESAAR ATELIER OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika tn 19, e-post: info@lesaar.ee. Lahendame teie mured vastavalt kohaldatavale seadusele.